Systém hlasování poroty v 1. kole

Členové poroty absolvovali 10. ledna testy vozidel v Čertousích, na akci dohlédl tajemník SDA Josef Pokorný

Všichni porotci soutěže odevzdali vyhlašovateli své hlasovací lístky pro 1. kolo. Připomeňme si hlasovací schéma.

„Každý člen poroty vybral ze seznamu pět vozů, které považuje ze subjektivního pohledu za nejlepší, a uvedl je na hlasovací formulář, který odeslal na adresu vyhlašovatele ankety.  V tomto kole se vybrané automobily nebodovaly a nerozhodovalo ani porotcem uvedené pořadí. Při shodném počtu hlasů na pomezí finálové pětice mohlo postoupit do 2. kola i více vozů se shodným počtem nominací,“ připomněl PR manažer SDA Petr Horák. 

V letošním ročníku nebudou organizovány další doprovodné ankety, jako jsou „Ekologické auto roku“, „Technické inovace roku“ nebo „Anketa veřejnosti“, aby se dosáhlo jednoznačnosti a jednoduchosti ankety obdobně, jako je tomu u COTY.